dissabte, 11 de juny del 2016

Adaptant la parada en crestall al terreny argilós.

El terreny argilós és un substrat pesat, on la compactació acostuma a ser un greu problema. Les arrels no poden créixer com caldria i el rendiment agrícola decau ostentosament. 
Per tal de reduir aquest inconvenient i fer el sol més porós es poden aportar sorra i matèria orgànica com esmenes. Si concentrem aquest substrat millorat just on les plàntules més ho necessiten, La millora en quantitat i qualitat de collita compensaran amb escreix l’esforç esmerçat.
Les parades en crestall són un mètode agroecològic, que s’explica a l’enllaç http://www.gasparcaballerodesegovia.net/ca/puntos_basicos.html.
 Però per tal de que permeti adaptar-se molt bé a les millores abans comentades, versionarem el mètode. Acumularem la fertilitat en una cresta que coronarà tota la vora, bo i augmentant la superfície d’intercanvi amb l’atmosfera, en ondular i esponjar la capa de substrat. Concretant, les parades les farem seguint les feines següents:A)    dividim l’espai en parades de 1’5 metres d’ample i passadissos de 1 metre que les separen. 
B)  Esquarterem el terreny interior de les parades amb una fanga de dues mans. 
C) Aboquem sorra i fems compostats en els espais de les parades.
D) Passem el motocultor per a obtenir una barreja homogènia i esponjada.
E) Cavem una rasa en el centre, fent dos cavallons en les vores, que aplanarem pel cim.
F) Omplirem el forat central de matèria orgànica vegetal per compostar, que farà d’encoixinat.

En encoixinar el centre de la parada en crestall amb tiges, branquillons, palla i/o fulles, aconseguim:
1) Evitar que germinin bona part de les herbes adventícies.
2) Donar ombra al terra evitant evaporació. 
3) Crear nous nínxols ecològics per augmentar la biodiversitat.
4) En descomposar-se, la matèria orgànica aporta nutrients.

Es pot tunejar l’espai central, depenent dels materials disponibles i els gustos personals, però posar-hi aromàtiques acostuma a ser resulton...